Manifest

Noen spør seg om hvorfor FpU skal ha et manifest og en egen politikk. FpU stiller da ikke til valg? Bør vi ikke bruke mest tid på FrPs politikk?

FpU skal selvfølgelig skolere sine medlemmer slik at de lærer FrPs politikk. Men FpU har også en annen viktig funksjon: vi skal sørge for utvikling av moderpartiets politikk og komme med nye ideer. Veldig mye av det som i dag er etablert FrP-politikk kom opprinnelig fra unge FpU-ere.

Jeg vil oppfordre alle som mottar manifestet om å lese dette nøye. Husk også at dette er politikk vi skal gjennomføre over mange tiår. FpUs manifest er en fremvisning av vårt drømmesamfunn om kanskje 50 år. Dette forklarer jeg i videoen under. Derfor vil mye av politikken være vanskelig å gjennomføre over natten. Dette gjør det mer spennende å diskutere manifestet enn bare dag til dag-politikk.

FpU er og bør være en aktiv samfunnsdebattant og en premissleverandør og deltager i utviklingen av FrPs politikk. På noen områder har faktisk FpU og FrP forskjellige standpunkt. Og det er sunt. For å bli best på å argumentere våre saker, er det positivt med diskusjon og motargumenter. Dette er FrP-medlemmer faktisk glade for!

Lykke til med lesningen og det videre arbeidet!

Med liberal hilsen

FREMSKRITTSPARTIETS UNGDOM
Himanshu Gulati

Last ned: FpUs manifest 2012-2014