Ja til muntlige karakterer!

Oslo kommune blir nektet å gi elever muntlig tilbakemelding om karakternivå i 7.klasse. –Elevene og lærere bør ha rett til dette, sier FpUs formann.

I dag gis elever karakterer på skolen først på 8. trinn. FpU mener elever må få tydelige tilbakemeldinger tidligere enn dette, slik at de vet hvordan de ligger an i forhold til andre elever og får vite hvor mye som må endres for å klarte oppover.

Ove Vanebo, Formann i FpU

– Det er trist at regjeringen overstyrer Oslo kommune som ville gi tilbakemeldinger muntlig til elevene sine fra 7.klasse. Regjeringen snakker ellers om lokalt selvstyre, men dette gjelder tydeligvis ikke for saker som strider mot deres egen politikk, uttaler FpU-formann OveVanebo.

FpU har i lengre tid arbeidet for at elever bør få oppfølgning og tilpasset opplæring for å bli bedre. Skoleforskeren Christian W. Beck har tidligere uttalt at han tror karakterer tidligere enn i dag kan være viktig for å gi foreldre noe mer konkret å forholde seg til på foreldremøter og -samtaler.

Vanebo mener særlig svake elever trenger tydelige signaler for å bli bedre. En undersøkelse utført av Anna Sjögren for Institutet for arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Sverige, tyder på at barn av høytutdannete foreldre klarer seg best i en skolen uten karakterer, mens barn fra arbeiderfamilier behøver bedre retningslinjer og respons.

– Venstresiden snakker hele tiden om at man skal ha sosial utjevning. SV har lenge vært uklare på om de ønsker karakterer, mens Rødt vil fjerne disse totalt. Jeg synes på den annen side man må respektere tiltak som har god forskning bak seg, avslutter FpU-formannen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.