Ta vare på de eldre!

FpU mener eldreomsorg er en av de viktigste oppgavene kommunen skal drive med. –De andre partiene kan lære av våre løsninger, sier FpU-formann Ove Vanebo.

Det mest sentrale i Fremskrittspartiets eldreomsorg er valgfrihet. Dette innebærer muligheten for å velge når man vil stå opp, hva slags mat man får og hvilket sted man vil bo når man blir gammel. FrP vil likestille private og offentlige sykehjem, slik at folk får anledning til å velge private leverandører om de ønsker dette.

– Vi vil bygge sykehjem etter den danske «Lotte-modellen», der sykepleierne går i mer normale klær og de eldre selv styrer hverdagen sin. Det er jo helt meningsløst at man flere steder i dag nekter de eldre å ta seg noen glass rødvin til maten. Vi må ha sykehjem som fokuserer mindre på «syke» og mer på «hjem». Dette er de eldres bosted, påpeker FpUs formann.

Vanebo er stor tilhenger av private sykehjem, og fremholder at noen av de beste sykehjemmene i Oslo er drevet av kommersielle aktører. FpUs formann synes det erbra at disse kan tjene penger på eldreomsorg, fordi det skaper mer konkurranse ogvalgfrihet for de eldre. Det viktige er at de eldre får mer mangfold. Profitt skaper vilje tilå forbedre tilbudene.

– Jeg tror ikke at de kommunale sykehjemmene er bedre enn de private aktørene. I Arbeiderpartibyen Trondheim har byens egne sykehjem brutt arbeidsmiljøreglene 26000 ganger. Konkurranse er sentralt for å få bedre sykehjem. Med flere leverandører kan pleiepersonell bytte arbeidsplass dersom de blir behandlet dårlig, sier FpU-formannVanebo.

Avslutningsvis understreker Vanebo at FrP har gode resultater å vise til. – Landets beste eldreomsorg finner man i FrP-kommunen Hvaler, som nettopp ble kåret til dette. Det er verdt å merke seg at Arbeiderpartikommunene ble rangert lavest når det kommer til åta vare på våre gamle.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.