Studentboliger: Slipp alle til

Jeg mener vi bør slippe private til på studentboligmarkedet. De har tilbudt seg å bygge boliger til nesten halve prisen, men blir ikke hørt. Denne uken har jeg hatt oppslag i Rogalands Avis og utdypet det med et lite blogginnlegg.

Les mitt oppslag i Rogalands Avis om studentboliger.

Følg min valgkamp på Facebook, Twitter og TV2s velgerguide

Slipper man private til kan man få flere hundre nye studentboliger uten å betale en krone ekstra.

Studentenes boligsituasjon er svært dårlig og blir ikke bedre. Antall studenter øker mer enn antall boliger. Vi trenger flere boliger og vi trenger flere studentboliger. Det bygges for få boliger i Stavanger noe som presser prisene opp, det må vi gjøre noe med. Det må bli lettere å få godkjent søknader om boligprosjekter fra kommunen. Vi har landets dyreste boligpriser og som en konsekvens av dette landets høyeste leiepriser, da går det ikke opp dersom man er fulltidsstudent. Om 15 år har UiS gjerne 25 000 studenter, det er utrolig bra og en kjemperessurs for byen. Men, vi må være beredt på å bli en studentby også på boligfronten.

Jeg har tidligere tatt til ordet for å fjerne monopolet på studentboligbygging i Norge, nå har næringsforeningen uttalt i media og sagt at de støtter dette. Det som er et problem er at det er monopol på bygging av studentboliger i Norge, det er kun det offentlige som har lov å gjøre dette. Vi vil ikke ha monopol og planøkonomi i studentboligbyggingen, det må vel være det samme hvem som får tilskuddet og får bygge boligene? Det som er viktig er at studentene får en studentbolig å bo i.

Ikea-hus bygget i Nord-Trøndelag

Hvorfor ikke for eksempel å tillate IKEA å bygge ut felt med rimelige, innflyttingsklare og innredede boliger slik de har gjort i Sverige, i England og sist i Nord-Trøndelag? Vi må tenke kreativt og trenger næringslivet med oss dersom vi skal lykkes fordi staten ikke klarer dette alene.

Andre aktører har også forsøkt å samarbeide med SiS om å bygge rimeligere studentboliger. Problemet er at studentsamskipnaden ikke vil samarbeide med noen andre aktører, uavhengig av modell, pris og løsninger. Da vil vi heller aldri klare å løse problemet.

Administrerende direktør i Malthus Norge, Einar Vevatne, kunne fortelle til Stavanger Aftenblad 9.mai i år at de kunne bygge romslige studenthybler, med eget kjøkken og bad, for om lag 300.000 kroner rimeligere enn hva samskipnaden i dag bygger for. Disse boligene kan også settes opp i løpet av 6 måneders tid.

Et eksempel er Bergen hvor det planlagt 727 nye studentboliger på Grønneviksøren til 700 000 kroner enheten. Om private utbyggere hadde tatt på seg jobben for 400 000 per enhet hadde det gitt nær 500 flere boliger. Det er all grunn til å tro at det ville være likt i Stavanger også. Da er mye av krisen løst.

Vi har også foreslått økt støtte ber bolig og at utbyggere kan få økt utnyttelsesgrad (les:bygge større) hvis de f.eks. har 10% av boligene i et byggeprosjekt som studentboliger med samme type vilkår. Alle mulige løsninger må vurderes for å sikre studentene et sted å bo. Det viktigste er at de får tak over hodet, ikke hvem som bygger taket.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.