Hvorfor FrP og jeg er mot bybane

Bybanen er treg, dyr og skal gå langs togskinnene. Derfor er jeg mot bybanen!

Følg min valgkamp på Facebook, Twitter og TV2s velgerguide

// Fremskrittspartiet er det eneste partiet som er klart mot bygging av bybane på Nord-Jæren. Alle andre partier har stemt for bybane. Dette valget er og blir et bybanevalg, og det er du som bestemmer om det skal bli bybane eller ikke.

For det er ikke jeg, politikere, kommunen, fylkeskommunen eller staten som skal betale for bybanen. Det er det du som skal gjøre gjennom en økning i bompengeprisen! Dette har ikke bybanetilhengerne snakket mye om.

Vil du ha bybane kan du stemme på Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet eller SV. Vil du ikke ha bybane må du stemme på Fremskrittspartiet.

// Men, hvorfor er Frp og jeg mot bybane?

 • Tregt – Bybanen skal bruke 40 minutter fra Stavanger til Sandnes og 45 minutter til flyplassen. Til sammenligning bruker toget 16 minutter og flybussen 25-30 minutter. Vanlig buss med veldig mange stoppesteder bruker 31 minutter. Altså blir bybanen tregere enn dagens kollektivtilbud! Dette har ikke bybanetilhengerne snakket mye om.
 • Dyrt – Bybanen skal koste 6-8 milliarder kroner å bygge, det tilsvarer utrolige 70.000-80.000 kroner per husstand i Stavanger, Sandnes og Sola!
 • Trippelspor – Bybanen skal bli et trippelspor som går langs togsporet. Hvorfor skal vi ha kollektivsatsing langs den traseen som har best kollektivdekning i hele Rogaland? Både med buss på FV. 44 og Jærbanen?
 • Dekker kun to bydeler – Hillevåg og Hinna vil få bybane, men hva med alle de titusener som bor på Madla, Tasta og på Hundvåg? Skal de betale hele gildet for en brøkdel av byens befolkning?
 • Lang tid – Bybanen vil ikke kunne være ferdig før etter 2020, vi trenger å løse de trafikale utfordringene nå, ikke om 10 år.
 • Økte bompenger – Det er ikke det offentlige som skal betale for bybanen. Det er du som skal betale gjennom en kraftig økning i bompengeprisen, ellers vil en tur med bybane koste flere hundrelapper. Dette har ikke bybanetilhengerne snakket mye om.
 • Har ikke ekspertstøtte – Både staten og Transportøkonomisk institutt slakter bybanen og da er det lite håp for å få støtte fra staten. Det betyr at enda større del av regningen går til deg som er bilist.
 • Bybanen vil ikke gjøre noe for bilistene i byen som faktisk er de som betaler for det hele.

Noen spørsmål:

 • Jernbaneverket har sagt de ønsker å bygge togskinner ut til flyplassen, men at det er økonomi det står på. Hvorfor er ikke dette vurdert?
 • Alternativ med kraftig opprusting av vei med tidenes sambruksfeltutbygging ikke vurdert i KVU-en.
 • Hva skal det koste å ta bybanen? Hvorfor skal bilistene ta hele regningen?

Frp vil ha en annen løsning for å løse problemene.

l Bygg ut veinettet betraktelig med 4-felt og sambruksfelt på alle nye og flere eksisterende veier. Flere tunneler og ikke flere Tjensvollkryss. Biler vil ikke forurense om 20 år, da er ikke dette en sak om miljø, men om kapasitet på veinettet. Man får veldig mange sambruksfelt og vei for 8 milliarder kroner! Dette vil hjelpe både bilister og kollektivbrukere i dag, ikke om 10 år.

 • Sats på kompiskjøring (3+) for å få brukt sambruksfeltene nok.
 • Sats på forsterking av jernbanen! Er virkelig et togstopp på Forus alt som skiller bybane og jernbane?
 • La alle avgifter som betales av bilister gå til samferdsel. I dag betales det inn over 60 milliarder og 20 milliarder går til samferdsel.
 • Frp på Stortinget har foreslått firefelts mellom alle storbyene og egne storbypakker med infrastruktur for både vei og bane.
 • Frp foreslo 25 mrd. til kollektiv i sin NTP 2010-2034.

En stemme til FrP er en stemme for bedre fremkommelighet for både buss og bil.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.