Usosial skatteøking!

Regjeringens forslag om å øke matmomsen i budsjettet for 2011 får sentralstyrevara, Erik Tørrissen til å rase. – Dette viser nok en gang den rødgrønne Regjeringens prioriteringer. Når de skal stramme inn budsjettet, så sender de regningen til folk flest, sier Erik Tørrissen. Avgifter generelt er usosial. Disse rammer alle like hardt, uavhengig av inntekt. –…

Logokonkurranse!

FpU inviterer alle kyndige medlemmer til å lage eller pusse opp FpUs logo. I mange år har FpU brukt den karakteristiske fingeravtrykklogoen. Vi er imidlertid nysgjerrige på om det finnes et bedre alternativ. Vi er også ute etter å finne ut hva slags kompetanse som finnes i organisasjonen. I den forbindelse vil vi invitere alle…

Mer frihet på Cuba!

Cubanere skal nå få kjøpe og selge biler. – På tide å skrape hele sosialismen, uttaler FpU-formann Ove Vanebo. Mens SV-medlemmer i årevis har idyllisert sosialistdiktaturet Cuba og arrangert studieturer dit, har FpU vært kritisk til hvordan landets befolkning undertrykkes. Den siste tiden ser man imidlertid tendenser til at det åpnes opp for mindre statlig…