Nei til uniformtvang

Krf-politiker Aud Kvalbein foreslo denne uken å innføre skoleuniform mot motepress i Osloskolen. Sentralstyremedlem i FpU, Petter Kvinge Tvedt, reagerer med avsky på forslaget som tidligere har vært fremmet av en rekke Arbeiderpartipolitikere.

Sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt er motstander av skoleuniformer.

– Et ønske om skoleuniform er et ønske om å utjevne forskjeller og umyndiggjøre ungdom, sier Petter Kvinge Tvedt.

Det er ikke første gang uniformsdebatten kommer opp. Fra før har blant annet Arbeiderpartiets Marianne Aasen, som er leder for Stortingets utdanningskomité tatt til ordet for skoleuniform for bremse bruk av dyre moteplagg i grunnskolen. – Skoleuniform vil frita elevene for ulikt type press på klær. Den vil også nøytralisere bruken av klær som statussymbol, sa Aasen til VG 6.juni 2010. Nylig tok også Ap-politiker Edward Dawes i Eidsvoll til orde for skoleuniform for å bremse rekruttering til bygdas rusmiljøer. Han mente at hvis alle brukte uniform ville det være enklere å plukke ut hvem som selger narkotika.

– Argumentene for skoleuniform er kreative, men i bunn og grunn handler det om å fjerne retten mennesker har til å velge hvordan man vil kle seg, sier Petter Kvinge Tvedt. – Ap er ofte de fremste til å snakke om toleranse, men hvis partiet ikke kan akseptere at folk har ulik smak og vil kle seg slik de ønsker, da er vi langt unna et tolerant samfunn, forsetter han.

Kvinge Tvedt mener det er en logisk brist i argumentasjonen til uniform-tilhengerne.

– Alle skoleelever er enkeltindivid med ulik smak.Så lenge man fritt kan kjøpe klær og velge hva man vil gå med etter skoletid vil det alltid være en eller annen form for klespress, om det press om å gå i det nye designerplaggene eller gli inn i gother-gjengen. Men disse politikerne vil vel ikke innføre en nasjonal uniform for hindre motepress utenfor skolegården, spør han.

FpU stiller til valg med en rekke kandidater til kommune- og fylkestingevalget i høst. Kvinge Tvedt kan garantere at FpUere i kommunestyrene vil kjempe mot ethvert forslag om uniformtvang i skolen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.