Trygd er ikke for ungdom

Nettavisen melder at antallet unge på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger har økt med 4.500 de siste to årene. Totalt har antallet uføre under 30 år økt med 20 prosent på fem år, mens økningen i befolkningen ellers har vært på under en prosent.

Per dags dato er i overkant av 36 000 nordmenn under 30 år på varig uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger.

– Ungdommen må få mulighet til å bli værende i arbeidslivet, ikke stemples som varig uføre, sier 1.nestformann i FpU, Himanshu Gulati.

Gulati ser med stor bekymring på det store antallet unge på varig uføretrygd.

– Vi har en stor norsk by med unge personer som mottar varige ytelser. Vi er nødt til å hjelpe flere til å leve av egen restarbeidsevne, sier Gulati.

I vår kom FrP med et forslag om at ingen under 40 år skal tilbys uføretrygd med mindre det er helt åpenbart at de ikke vil kunne jobbe resten av sitt liv. Forslaget fikk støtte fra FpU.

– Noe er feil med systemet når årlig over to tusen mennesker under 30 år i Norge erklæres som uegnede til å jobbe. Det er helt åpenbart at flere må få mulighet til å finne en jobb som passer deres forutsetninger, avslutter Gulati.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.