Kunnskapsløst av SV

Miljøpolitisk talsmann i Sosialistisk Venstreparti, Snorre Valen, sier at partiet ønsker å legge ned kullgruvene på Svalbard.

1.Nestformann i FpU, Himanshu Gulati, mener SVs standpunkt vitner om kunnskapsløshet.

– Gruvevirksomheten på Svalbard er selve kjernen og limet i norsk tilstedeværelse i et av verdens territorielt mest omdiskuterte områder. Det er direkte skremmende at et regjeringsparti ønsker å fjerne det som har vært grunnlaget for norsk tilstedeværelse på Svalbard i flere tiår, sier Gulati.

Gulati sitter i FrPs internasjonale utvalg som i mars var på en studietur til Svalbard. Han mener regjeringen burde legge til rette for flere næringer på Svalbard istedenfor å fjerne øygruppens hjørnesteinsvirksomhet.

– Hvis Svalbard skal utvikles, ikke isoleres slik SV vil, så må det legges til rette for dette. Regjeringen har derimot lagt store begrensninger på nyetableringer og muligheten for nye arbeidsplasser, sier Gulati.

Regjeringen har blant annet kommet med forslag om et tungoljeforbud som vil stoppe all turismebasert skipstrafikk fra 2015. Dette vil få store økonomiske konsekvenser for innbyggerne på Svalbard.

FrP opprettet et lokallag i Svalbard tidligere i år. Gulati sier FpU vil satse på et eget lokallag på Svalbard hvis regjeringen fortsetter med en uheldig linje for Svalbard.

– Allerede i mars møtte vi ungdommer i Longyearbyen som ønsket å engasjere seg i FpU. Hvis regjeringen fortsetter å komme med forslag som skader Svalbard, så er jeg overbevist om at flere vil ønske å engasjere seg i FpU og FrP på øygruppen, avslutter Gulati.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.