Vil ha eget voldtektspoliti

En jente i Trondheim måtte vente tre dager for å få lov til å anmelde voldtekt på grunn av kapasitetsproblemer. Sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt vil opprette et eget voldtektspoliti.

Mellom 8000 – 16 000 personer blir årlig voldtatt. Kun ti prosent av sakene blir anmeldt og enda færre saker fører til straff. Tiltalte for voldtekt blir frifunnet tre ganger så ofte som ved andre typer lovbrudd.

– Mange jenter våger ikke å anmelde i frykt for å ikke bli tatt på alvor. Det er alvorlig problem, sier Kvinge Tvedt. – Vi trenger en nasjonal spesialenhet i politiet som jobber med voldtektssaker. I dag fører mangel på ressurser og spisskompetanse at altfor få saker blir oppklart.

Han forstår ikke argumentene mot et voldtektspoliti, når man allerede har en spesialenhet for å løse saker om økonomisk kriminalitet.

– Det er ikke lenge siden gjennomsnittstraffen for voldtekt var lavere enn minstestraffen for å kopiere en femtilapp, så det tyder jo på at økonomisk kriminalitet tas mer alvorlig enn seksualforbrytelser. Det synes jeg er trist.

I fjor førte bare 3 av 19 anmeldte overfalsvoldtekter i Bergen til domfellelse.

– Det er naturligvis ulike andre årsaker til  at saker blir henlagt, men jeg tror at flere ville blitt dømt om politiet hadde hatt en egen enhet til å løse slike saker, sier Kvinge Tvedt

Han krever også mer synlig politi og strengere straffer.

– Justisminister Knut Storberget har kalt voldtekt for ”nesten-drap”, da må det tas på alvor og straffene må økes vesentlig utover dagens minstestraff på 3 år.

– Utrygge gater, uten politi, skaper frykt. Med mer politi i gatene, blir trygghetsfølelsen økt og vi kan hindre mange voldtekter. Mørke gater skal ikke bare være forbeholdt menn med skumle hensikter.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.