Strøm-Erichsen til kamp mot tobakken

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen uttalte nylig at kampen mot tobakk er den største kampen i departementet, og i landet for øvrig, de nærmeste årene. Dette får sentralstyremedlem, Sivert Bjørnstad, til å se rødt.

– Helseministeren er seg selv lik, å gjøre livet surt for innbyggerne virker nå å være hovedstrategien til helsedepartementet. Å gjøre tobakk mindre tilgjengelig vil ikke bare hindre folks frihet, men vil også ødelegge en hel næring, sier Bjørnstad.

Forslaget til endringer blir sendt ut på høring i løpet av oktober. Blant endringene som foreslås er å knytte salget av tobakksvarer opp mot salg av alkohol. Dette vil i praksis innebære at kiosker og bensinstasjoner mister bevilgningen for tobakksalg. Direktør i Bensinforhandlernes bransjeforening (BFF), Jan Carho, sier til dinside.no at han frykter at 200 bensinstasjoner legges ned som en konsekvens av tiltaket. Fra før vet man at bensinstasjonene sliter på grunn av regelen om at all tobakk skal være skjult.

– Dette vil være kroken på døra for mange kiosker og bensinstasjoner, spesielt i distriktene. All galskapen lagt til side, tobakk er fortsatt en lovelig vare i dette landet, det skulle man ikke tro, sier Bjørnstad. Vi skal fortsette å kjempe for at tobakk skal være lovlig, og at rigide krav fra departementene ikke skal få ødelegge en hel næring, avslutter Sivert Bjørnstad.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.