En feilslått sexkjøpslov

Debatten ruller om den omstridte sexkjøpsloven, og det er bra, mener sentralstyrevara Erik Tørrissen.

– Sexkjøpsloven ble innført i 2008, og har på ingen måte fungert etter sin hensikt. Man blir fortsatt nedrent av prostituerte på Karl Johan, så dette er bare symbolpolitikk fra Regjeringens side, sier Tørrissen.

Det mest alvorlige med sexkjøpsloven slik den foreligger er at den ikke skiller mellom det alvorlige, og det som ikke er alvorlig.

– Retten til frihet, frihet for egen kropp, handler også om retten til å selge sin egen kropp om man ønsker det. Problemet er menneskehandel, sier Tørrissen.

Sexkjøpsloven slik den er i dag, tar ikke hensyn til dette skillet. Loven har presset ofrene for menneskehandel under jorden, som har gjort det enda mindre oversiktlig, og enda vanskeligere å hjelpe de som trenger hjelp.

-Menneskehandel er et alvorlig problem, ikke prostitusjon i seg selv. Derfor er legalisering veien å gå. På den måten bringer man «bransjen» opp i dagslys, og slik har man mulighet til å hjelpe de som virkelig trenger hjelp – nettopp de som er offer for menneskehandel, avslutter Erik Tørrissen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.