Slipp ungdom til på boligmarkedet

Finanstilsynet har skjerpet egenkapitalkravet for å få lån til bolig. Det gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg.  Sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt vil bedre BSU-ordningen, fjerne dokumentavgiften og bygge flere boliger for å lette inngangsbilletten til boligmarkedet.

– De nye kravene vil kreve at man må ha minst 15 prosent egenkapital. Det målet når man i alle fall ikke med dagens BSU-ordning når de minste leilighetene i byene koster over to millioner kroner, sier Kvinge Tvedt.

I dag kan unge under 34 år spare inntil 20 000 kroner per år, og maksimalt 150 000 kroner i ordningen. Rentene er bedre enn ved vanlig banksparing og en får 4 000 kroner tilbake på skatten. FpU vil minst doble de årlige sparebeløpene og øke totalbeløpet til 300 000 kroner.

– Dagens BSU-ordningen holder ikke tritt med boligprisene og kravene regjeringen gjennom Finanstilsynet stiller, sier Kvinge Tvedt.

Han er ikke imponert over de nye reguleringene.

– Det trengs flere tiltak for å få ned boligprisene. Jeg er på generelt grunnlag skeptisk til nye reguleringer. Det er sikkert godt ment, men først og fremst vil det bli vanskeligere for unge uten en feit konto å få en fot innenfor boligmarkedet, sier Kvinge Tvedt.

Bygg flere boliger
Det er en klar sammenheng mellom høye boligprisene og mangel på boliger. Derfor mener Petter Kvinge Tvedt at det er viktig å gjøre noe med tilbudet og åpne for økt utbygging.

– For mange er grøntområder hellig grunn. Jeg lever fint med litt mindre grønne flekker hvis det bygges flere boliger, sier Kvinge Tvedt.

For eksempel i Bergen er store areal båndlagt til bønder som ikke klarer å leve av den dyrkede marken. Disse burde heller få lov til å selge unna areal til boligbygging, forteller han.

Petter Kvinge Tvedt mener også at man må liberalisere byggeforskriftene. I dag er det mange detaljerte regler som gjør spesielt små boliger vesentlig dyrere. I mange større byer er det også stor motstand mot å bygge i høyden.

Det statlige regelverket må mykes opp og kommunepolitikerne må tillate flere høyhus, sier Kvinge Tvedt.

Fjern dokumentavgiften
På toppen av skyhøye boligpriser kommer dokumentavgiften eller flytteskatten som den også kalles.  Etter at boligen er kjøpt kommer nemlig en ekstra avgift på 2,5 prosent av kjøpesummen.

Begrunnelsen for dokumentavgiften er opprinnelig at den skal dekke utgiftene til offentlig saksbehandling. I dag håver staten inn langt mer enn omkostningene ved boligskifte.

– Det er et tankekors at staten skal tjene penger på ungdom som skal etablere seg i boligmarkedet.  Det kan umulig være så kostbart for staten å flytte et par papirer fra en kontorpult til en annen. Å fjerne dokumentavgiften vil gjøre det billigere for ungdom å kjøpe sin første bolig, avslutter Kvinge Tvedt.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.