Mer frihet på Cuba!

Cubanere skal nå få kjøpe og selge biler. – På tide å skrape hele sosialismen, uttaler FpU-formann Ove Vanebo.

Mens SV-medlemmer i årevis har idyllisert sosialistdiktaturet Cuba og arrangert studieturer dit, har FpU vært kritisk til hvordan landets befolkning undertrykkes. Den siste tiden ser man imidlertid tendenser til at det åpnes opp for mindre statlig kontroll av folks liv. Til og med Fidel Castro har uttalt at den cubanske modellen ikke fungerer lenger.

– Det er gledelig at cubanerne får mulighet til å kjøpe og selge egne kjøretøyer. Men det viktigste vi kan gjøre er å kjempe for et virkelig demokrati på øya. Det er uholdbart at vi 2011 fremdeles har en så massiv undertrykkelse av innbyggerne, sier Vanebo.

FpU-formannen håper de sosialistiske ungdomspartiene SU og RU tør å være mer kritisk til menneskerettighetsbruddene det cubanske folk opplever. – Jeg ser at RU har kåret USA til «Ukas dust» p.g.a. henrettelsen av Troy Davis. Det er bra at man protesterer mot manglende rettssikkerhet blant amerikanerne, men når kommer de til å kåre de cubanske sosialistene til ukas dust for mangel på det samme når myndighetene fengsler folk som kritiserer regimet? spør FpUs formann.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.