Leksefri skole er et feilskritt

Den 26.-30 september har Rød Ungdom avholdt en aksjon mot lekser i skolen, ved å be elever bli med på leksestreik. Helene Bjerke Fredheim, sentralstyremedlem i FpU, reagerer kraftig på aksjonen og hensikten med den.

– Jeg synes det er hårreisende at Rød Ungdom oppfordrer barn og unge til pøbelstreker med å boikotte lekser og skulke skolen, i verste fall kan dette medføre at elever kan bli nedsatt i orden og oppførselskarakter på ungdomskolen, kommenterer Bjerke Fredheim.

Hensikten med aksjonen er at Rød Ungdom vil fjerne lekser fra skolen, da de mener at karakterer går i arv. De mener at elever som ikke har foreldre som var flinke på skolen selv, blir skoletapere.  

– Karakterene går ikke noe mindre i arv om man fjerner leksene. Lekser er et viktig virkemiddel for at elevene selv skal kunne ta et selvstendig ansvar, noe som er viktig erfaring til senere i livet når de skal ut i jobb, påpeker Bjerke Fredheim.

Utdanningsforbundet har også engasjert seg i saken, de mener at lekser er en viktig læringsprosses for selvstendig arbeid. I tillegg mener de på lik linje med FpU at skole ikke skal handle om å gjøre alle like. De mener at skolen skal møte alle på en måte som gir elevene like god mulighet til å få ut hele sitt potensial, med et godt samspill mellom lærer og elev, også i form av veiledning og tilbakemelding på leksearbeidet.

– Jeg tror at man ved å akseptere at elever er forskjellige vil få færre ”såkalte skoletapere”. Hjemmelekser betyr ikke at elevene må komme tilbake med rett svar på alle regnestykkene. Det viktigste er at elevene har prøvd og får tilbakemelding på det de har gjort. Dette bidrar til læring både for den som har alt rett og den som ikke har fått til mattestykkene, konstaterer Bjerke Fredheim.

Helene Bjerke Fredheim viser også til at det i skolen i dag finnes mange tilbud som er tilrettelagt slik at alle kan få hjelp med lekser. På SFO kan barn gjøre lekser, flere skoler har tilbud om leksehjelp, mens andre skoler bistår foreldrene med oppfølging til å hjelpe sine barn med leksene.

– Selv har jeg vært med i en ansvarsgruppe rundt en gutt som slet på skolen. En av problemstillingene var at gutten ikke fikk gjort leksene, fordi mor ikke kunne hjelpe ham da hun ikke hadde vært flink på skolen selv. Dette løste seg ved at mor fikk oppfølging av skolen til å hjelpe sønnen sin med lekser, forklarer Bjerke Fredheim.

Fremskrittspartiets Ungdom tror ikke leksefri skole er veien og gå. I stedet tror vi det er viktig med en skole som er tilrettelagt for hver enkelt elev, der leksene også blir tilpasset den enkelte i et samarbeid mellom eleven selv, foreldrene og lærerne.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.