Usosial skatteøking!

Regjeringens forslag om å øke matmomsen i budsjettet for 2011 får sentralstyrevara, Erik Tørrissen til å rase.

– Dette viser nok en gang den rødgrønne Regjeringens prioriteringer. Når de skal stramme inn budsjettet, så sender de regningen til folk flest, sier Erik Tørrissen.

Avgifter generelt er usosial. Disse rammer alle like hardt, uavhengig av inntekt. – Det er unge, studenter, nyetablerte og småbarnsfamilier som blir rammet hardest, dette er direkte usosialt, sier Tørrissen.

Tørrissen er enig i at man må gjøre grep i budsjettet. Det er viktig å ha en god økonomistyring, der en kutter kostnader, men heller bruker mer penger på investering.

Det som er viktig er at man tør å ta kuttene der det er fornuftig. Rødgrønne kommuner tyr til eiendomsskatt med en gang de trenger mer penger, i stedet for effektivisering. Jens Stoltenberg sier selv at mindre skatt blir mindre velferd. Det er jeg helt uenig i, men jeg ser poenget under den rødgrønne politikken. – Det første de kutter i er tjenester, og de sender regningen til befolkningen i form av høyere skatter og avgifter, fortsetter Tørrissen.

– Vi må tørre å ta de riktige kuttene. Effektivisering av byråkratiet, legge ned fylkeskommunen, kutt i støtte til elite-kulturen og landbruket, og et oppgjør mot de som lever av trygd uten rett til det!-

Dette vil føre til enorme innsparinger, som vil føre til en mer effektiv økonomi, og at folk flest får beholde mer av sine inntjente penger, avslutter Tørrissen

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.