Kutt i kulturstøtten

Kulturministeren strør om seg med penger. FpU vil bruke pengene på statens kjerneoppgaver.

Kulturminister Anniken Huitfeldt har den siste tiden delt ut offentlige midler til etablerte artister som Lars Vaular og Thomas Dybdahl, og nylig ble en kjent strikkeekspert tildelt statsstipend slik at hun får rundt 400 000 kroner i året. FpU-formann Ove Vanebo mener dette er feil bruk av skattebetalernes penger.

– Vi vil heller fokusere på det viktigste staten skal bruke penger på. Det er viktigere å satse på eldreomsorg og skole enn å gi skattepengene til voksne mennesker som klarer å ta vare på seg selv, sier FpUs formann.

Vanebo synes kultursektoren bør sees i sammenheng med alt annet offentlig forbruk, spesielt når statsminister Jens Stoltenberg har snakket om at man må «stramme inn» på statsbudsjettet. – Regjeringen skal alltid gjøre det trangere for privatøkonomien ved å øke skattene. Men kan de ikke også begynne å stramme inn ved å kutte i støtten til kulturformål? spør FpU-formannen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.