Et kjedelig budsjett

FpU-formann Ove Vanebo synes statsbudsjettet er pregløst og styrt av byråkrater.

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. Resultatet viser lite oppsiktsvekkende endringer, og viser at man stort sett ikke tør å ta særlige grep for å styrke de viktigste områdene. FpUs formann er skuffet over hva som er levert.

– Regjeringen har flertall og kunne lett klint til med skikkelig satsning på bl.a. utdanning. Istedenfor er det for det meste småjusteringer og endringer for å tilpasse seg prisveksten. Dette er rett og slett kjedelig! sier FpU-formann Ove Vanebo.

Vanebo er særlig misfornøyd med at man øker skatter og avgifter i en tid hvor landet trenger mer privat kjøpekraft og investeringer. – Det er irriterende at man skal øke NRK-lisensen og varer som er utsatt for grensehandel, som alkohol og tobakk. Her burde vi heller kuttet.

FpU-formannen synes profilen på skattesystemet blir feil og at man snikinnfører høyere skatter ved å sette opp verdivurderingen på eiendommer i utlandet og fritidseiendom for å få inn mer i formuesskatt. Samtidig øker avgifter man vet vil ramme folk med dårlig råd, som matmomsen, og fjerner fradraget for høye sykdomsutgifter.

-Jeg må også si at særlig justissektoren burde får mer tilskudd. Det er positivt at politiet får en økning, men det holder ikke med 5-6 prosent mer når store deler av politistyrkene er knyttet opp mot arbeidet med Utøya. Det er også helt merkelig at  regjeringen kutter rundt 170 millioner på justissektoren når det gjelder arbeidet med beskyttelse og innvandring.

Vanebo mener det burde vært tydeligere prioriteringer, særlig når man har mulighet for å satse og omstille det norske samfunnet i et budsjett der samlet overskudd på statsbudsjettet og pensjonsfondet er på omtrent 346 milliarder.

– Vi kunne fått til en skikkelige endringer med store skattekutt og investering i veier. Det er nok av steder å ta av, som bistand, skogvern i utlandet, landbruksstøtte, sykelønn og kulturmidler. Regjeringen har imidlertid bestemt seg for å gi til dem som har mest fra før: kongefamilien får flere titalls millioner ekstra til sine oppgaver neste år, avslutter FpUs formann.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.