Studentene er taperne, igjen!

Statsbudsjettet for 2012 ble lagt frem i dag og nok en gang viser det seg at studentene er taperne hos den rød-grønne regjeringen. Regjeringspartiene har alle stadfestet gjennom sine program at de er for 11 måneders studiefinansiering. Heller ikke i år ble dette løftet fulgt opp, selv om både Kristin Halvorsen, Liv Signe Navarsete og Jens Stoltenberg lovte dette til studentene i valgkampen, både i 2005 og i 2009.

Sentralstyrevara Karine Skaret studerer selv ved Universitet i Oslo og merker at det er stort fokus på at folk må jobbe ved siden av for å dekke levekostnader. I følge SSB utgjør inntekter fra jobbing utenom studiene en større andel av studenters samlede inntekt enn lån og stipend fra Lånekassen. Kun 6 % av studentene har ingen yrkesinntekt i det hele tatt.

– Mange må bruke mye av tiden sin på å jobbe for å få endene til å møtes. Dette synes jeg er veldig synd for det hadde vært bedre om man bare kunne konsentrere seg om å studere, og dermed fullføre studiene på kortere eller normert tid, sier Skaret.

FpU mener at mer av studielånet skal gjøres om til stipend ved gjennomføring av studier på normert eller kortere tid. I tillegg må frikortgrensen økes slik at blant annet studenter kan beholde mer av pengene de tjener.

En annen skuffelse fra regjeringens side er at de velger å legge ned forskningsfondet. Dette kommer på toppen av at det i år igjen er omtrent null vekst i forskningsbevilgningene.

– Dette vil skape uro og usikkerhet i forskningsmiljøene, sier Sentralstyremedlem Sivert Bjørnstad, som heller ville ha økt fondets kapital.

Noe som bekymrer mange studenter er at det ikke blir gjort endringer i BSU-ordningen neste år heller. Kravet til egenkapital ved boligkjøp kommer mest sannsynlig til å øke fra 10 til 15 %, og da hjelper det få studenter at maksbeløpet i BSU er på kr. 150 000. FpU ønsker å heve dette beløpet til kr. 300 000, med en årlig maksinnbetaling på kr. 50 000, så studenter og annen ungdom faktisk får mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

– Det blir nå blir vanskeligere å klare seg som heltidsstudent. Med økte boligpriser og ikke minst økning i matmomsen vil gi trangere kår for oss studenter, uttaler Skaret.

– Alt i alt kan man si at dette er et svært svakt budsjettforslag fra regjeringen. Studentene er også i år en av de store taperne. Man ser at land rundt oss, som er i en langt verre finansiell stilling enn oss satser på forskning og høyere utdanning. ”Akademikerne” sier at man har gått fra et hvileskjær til fullstendig havari, dette er korrekt oppsummert, avslutter Bjørnstad.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.