Forsetter politikutt

– Statsbudsjettet viderefører nedbemanningen i politiet, sier sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt. Han frykter at budsjettet vil bety mindre etterforskning av både alvorlig og mindre alvorlig kriminalitet.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 696,2 millioner kroner til politiet, men budsjettet slukes opp av den ekstraordinære situasjonen etter 22. juli.

– Det er bra at regjeringen har tatt terrorangrepene på alvor i statsbudsjettet, men det virker som det ikke har gått opp for justisministeren at det også trengs flere politifolk ute i de enkelte distrikt for å bekjempe kriminalitet, sier Kvinge Tvedt

I statsbudsjettet er det foreslått 161 nye politistillinger fordelt på 26 politidistrikt.

– I realiteten  viderefører statsbudsjettet de store nedbemanningene i politidistriktene som har skjedd de to siste årene, sier Kvinge Tvedt.

I Hordaland har politidistriktet kuttet 79 årsverk i løpet av to år. Det har gitt færre politifolk i operativ tjeneste. I hele landet varslet politiet kutt på nærmere 500 stillinger i fjor.

– Dette er ikke et budsjett for trygghet. Styrking av beredskapstroppen i Oslo hjelper ikke mot kriminalitet i for eksempel Bergen, Stavanger og Trondheim, sier Kvinge Tvedt

I media er det blitt trukket frem at politiet av kapasitetshensyn allerede nedprioriterer tyveri, ran, innbrudd, økonomisk kriminalitet, narkotika og vold.

– Så lenge ikke politidistriktene får den ønskede styrkingen, er konsekvensen av budsjettet mindre etterforskning av både alvorlig og mindre alvorlig kriminalitet, sier Kvinge Tvedt

– Det er bare en måte å styrke politiberedskapen i landet på. Det er å ansette flere politifolk. Det er ikke mangel på folk, for i sommer sto 430 ferdigutdannede politistudenter uten fast jobb. Det er mangel på vilje, avslutter Kvinge Tvedt.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.