Snyltersamfunn?

BT rapporterer fredag at nesten en tredjedel av nordmenn er trygdet, det får sentralstyrevara Erik Tørrissen til å reagere.

Nesten en av tre nordmenn lever i dag på trygd, og Norge topper statistikken i verden. Professor i trygdeøkonomi ved Universitetet i Bergen, Kjell Vaage, mener at sykelønnsordnignen er en av årsakene til at Norge topper statistikken.

– Dette er oppsiktsvekkende statistikk. Norge har verdens mest sjenerøse trygde- og sykesystem, og jeg frykter det har sydd puter under armene på folk. Det lønner seg ikke å jobbe lengre, sier sentralstyrevara Erik Tørrissen.

Arbeiderpartiet går stadig på valg for arbeid til alle, og skryter over lav arbeidsledighet i Norge. – Jeg skjønner ikke hvor de får disse tallene i fra. Det er tydelig at personer som er på trygd, som har arbeidsledighetstrygd, ikke blir tatt med i ledighetsstatisikken. Det er alvorlig at en tredjedel av landets befolkning har falt utenfor arbeidslivet. Riktignok er noen av disse personister, men statistikken er oppsiktsvekkende, sier Tørrissen.

Stille krav
Vi må stille fler krav. Vi må tørre å ta debatten om de ordningene man har idag. Skal man for eksempel ha krav på lønn ved egenmelding? Vi må stille høyere krav til uføretrygd. Her må man bli flinkere til å vurdere restarbeidsevne – nettopp at man kan bli delvis uføretrygdet men skal jobbe noe ved siden av, fortsetter Tørrissen.

Jeg tror ikke nordmenn er dårligere bygd enn andre. Jeg tror heller ikke det norske arbeidsmiljøet er så hardt at vi blir mer utslitt enn arbeidere i andre land. Her må man stille krav, og det må være en hovedregel at det skal lønne seg å være i arbeid. Man skal ikke få trygd om man ikke absolutt har behov for det – idag er det nærmest frivillig å jobbe i Norge, slik kan vi ikke ha det, avslutter Tørrissen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.