– Et virkelig bilkupp!

Ni bruktbilkupp til under 150 000 kroner, reklamerer VG med i dag. Med FpUs politikk kunne en kjøpt en ny bil for de samme pengene.

Hva koster egentlig en bil i dag? I tillegg til å spørre forhandleren hva han krever, må en vite hva staten skal ha. Det er for eksempel avgifter på egenvekt, motoreffekt, slagvolum, drivstofftype og CO2-utslipp. Dette systemet er bygget opp for å vri forbrukerne bort fra å kjøpe store, drivstofftørste biler, noe vi til gangs har sett i regjeringens behandling av dieselbil-eierne.

Først reduserte regjeringen avgiften på dieselbiler, for å få flere til å gå over fra bensindrevne biler. Så fant regjeringen ut at det ikke var så bra likevel, og snudde opp ned på situasjonen. Nå dyttes bilistene i retning bensindrevne biler igjen, og avgiftssystemet er måten en gjør det på. Samtidig straffes de som gikk på regjeringens lureri med høyere avgifter. I tillegg til at dette systemet for så kraftige utfall når styringskåte politikere endrer det uten tanke for konsekvenser, er det dyrt å administrere, spesielt sett opp mot alternativene.

FpU ønsker å fjerne alle faste avgifter på bil. Vi vil ikke bare redusere de, men fjerne de helt. De avgiftene som likevel skal bli tatt inn på bilkjøring, vil FpU ta inn på forbruket. Det vil si at de ni bilkuppene som VG viser til, vil bli gjort til skamme av helt nye biler til samme pris. De faste avgiftene er nemlig så høye.

Vi vil at alle bilrelaterte avgifter, også årsavgiften, skal tas inn ved bensin- og dieselpumpen. Selvsagt vil vi også redusere det totale avgiftsnivået en god del, så bensinprisen vil ikke hoppe i været. Med et slikt system vil en betale for hver kilometer en kjører bil, siden alt er knyttet til forbruk. Det gjør det billigere å bare ha en bil som en bruker ved behov. Det reduserer nybilprisene, som gjør at flere har råd til en sikrere bil.

Det eneste problemet er at en slik ordning ikke vil gjennomføres av de andre partiene. Da mister de nemlig makt til å drive symbolpolitikk med justeringer på avgiftsnivået.

Morten Myksvoll
2. nestformann i FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.