Årets snokedag

I dag ble årets skattelister offentliggjort. – Dette bringer frem det verste i oss, sier sentralstyrevara Erik Tørrissen.

Hvert år publiserer Regjeringen skattelistene, som gir en skisse over hvor mye man tjener, hva man har i formue og hva man betaler i skatt. Dette er unikt i verdensmålestokk, og Regjeringens mål er åpenhet og å avdekke nullskatteytere. For sentralstyrevara Erik Tørrissen er dette både et prinsipielt og et praktisk spørsmål.

– For det første er dette et grovt overtramp av personvernet. Hva jeg tjener er en sak mellom meg og arbeidsgiver, hva jeg betaler i skatt er en sak mellom meg og skattemyndighetene, og hva jeg har i formue er en sak mellom meg og banken, sier Tørrissen.

Skattelistene bringer frem det verste i oss. Hvert år er det store overskrifter om hvem som tjener hva, folk søker opp naboen, og direkte snoker på folk rundt seg. Videre er dette et verktøy for kriminelle. Tidligere har man fått oversikt over Norges rikeste gater, og det er en måte kriminelle kan kartlegge hvor de vil begå tyveri.

– Jeg husker også tilbake til ungdomsskolen. Da ble læreren hengt ut på grunn av sin inntekt, og medelever ble kommentert på grunn av foreldrenes inntekt, fortsetter Tørrissen.

I år er det gjort noen endringer. Mediene blir straffet om de publiserer listene som tidligere, og det er vanskeligere å søke opp enkeltpersoner. – Men det prinsipielle står fortsatt fast. Dette er informasjon om privatlivet. Inntekt og formue – eller mangel på formue, er for mange et ømt og privat tema, fortsetter Tørrissen.

Avdekke nullskatteytere
Et av sosialdemokraternes uttalte mål med offentliggjøringen er å avdekke nullskatteytere. Dette får Tørrissen til å spør seg om de ønsker å privatisere skattemyndighetene. – Skal det være slik at alle skal etterforske alle? Skattemyndighetene skal oppdage skattehull, og  politikerne skal dekke disse, sier Tørrissen.

– Skal man publisere en liste over alle som er under etterforskning for voldtekt, slik at naboene kan etterforske disse på egenhånd?

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.