Innspill til FpUs manifest

FpUs landsmøte den 24-25.mars 2012 skal debattere og vedta et nytt manifest for FpU. I den anledning har landsstyret satt ned ned manifestkomite som skal lage et forslag til manifest.

Manifestkomiteen har i den anledning sendt det eksisterende manifestet ut på høring før det setter i gang sitt arbeid. Det bes om innspill på hva som bør endres og/eller legges til det eksisterende manifestet.


Alle innspill kan sendes inn til
hig@frp.no senest 16.november.

Det eksisterende manifestet til FpU finner dere på følgende link:

http://fpu.no/fpu-mener/

Manifestkomiteen består av følgende personer:

· Himanshu Gulati – leder
· Sivert Bjørnstad – sentralstyrets representant
· Eskil Moen – Hordaland FpU
· Christer Kjølstad – Oslo FpU
· André Bråthen – Vestfold FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.