Reduser tollbarrierne nå!

En ny indeksundersøkelse fra Center for Global Development (CGD) gir Norge sisteplassen når det gjelder å ha en utviklingsvennlig handelspolitikk. Norge kommer med en score på 2.6 helt nederst på rangeringen som sammenligner handelspolitikken til 22 land. New Zealand, Australia og USA topper rangeringen med henholsdvis 8.1, 7.7 og 7.4 i score.

– Dette er skammelig, mener 1.nestformann i FpU, Himanshu Gulati.

I undersøkelsen skriver CGD at de har sett på hvor utviklingsvennlige ulike lands handelspolitikk er ved å blant annet se på tollbarrierne på diverse typer varer og landbrukssubsiderene. De skriver at lands subsidier til egne bønder stimulerer til overproduksjon og reduserer prisene til produsenter i andre land. CGD skriver at slike barrierer setter en stopper for mange menenskers jobbmuligheter og inntekt i fattige land.

Gulati mener at Norge som et rikt har en moralsk plikt til å legge for at fattige land kan øke verdiskapningen ved å gi dem enkel tilgang til vårt marked.

– Venstresiden prater ofte om at de er for solidaritet med fattige land. Men jeg gir blaffen i hvilke ord folk bruker hvis de ikke klarer å følge det opp med handling. Det er vår moralske plikt å gi fattigere deler av verden en realistisk mulighet til å løfte seg ut fra fattigdom, og det kan vi mest effektivt gjøre ved å gi dem enkel tilgang til våre markeder, sier Gulati.


Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.