Regjeringens politifallitt

Mandag kunne VG opplyse om en forferdelig voldtektsstatistikk også utenfor Oslo-området, dette får sentralstyrevara Erik Tørrissen til å reagere.

VG Nett opplyser at det så langt i år er anmeldt 63 voldtekter utenfor Oslo, der bare to gjerningsmenn er pågrepet. -Jeg har lenge hatt mistanke om dette. Vi vet allerede at oppklaringsstatistikken på kriminalitet i Norge er lav, men nå har vi tall på det. Dette er en ren fallitterklæring fra Regjeringen, sier Erik Tørrissen.

Forferdelige historier om voldtekter i hovedstaden har preget mediebildet den siste tiden. Politiets Fellesforbund har støttet opp om FrPs politikk om lukkede asylmottak, og debatten har rast om politiets ressurser. Sistnevnte er rene fallitterklæringen ifølge Tørrissen.

– Når vi får slike tall i fanget, så vet vi at noe er galt. Det skal ikke være slik at bare 2 av 63 voldtektsforbrytere blir tatt. På kort sikt må dette løses med mer ressurser til politiet, og på lang sikt må dette løses med strengere straffer for sedelighetsforbrytelser og holdningsskapende arbeid. Vi må vise at man ikke slipper unna med slike forferdelige forbrytelser, sier Tørrissen.

Tørrissen syntes det er bra at VG Nett kommer med denne avsløringen. – Fokuset har vært på Oslo, og ikke så mye om hva som skjer ute i det ganske land. Selv kommer jeg fra Sunnmøre, som har det politidistriktet med færrest ressurser pr. innbygger, og færrest politimenn pr. innbygger.

– Nå må den nye justisministeren ta ansvar. Folks trygghet skal ikke handle om kroner og ører. Nå må man sørge for å gi de hundrevis av nyutdannede politimenn- og kvinnene en jobb, slik at vi kan trygge gatene våre, avslutter Tørrissen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.