Solid FrP-budsjett!

Fremskrittspartiet la frem sitt alternative statsbudsjett 16/11. FpU mener det viser en god kurs.

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett viser partiet hvordan man ville styrt landet dersom FrP hadde rent flertall. Årets alternative statsbudsjett viser solid fokus på skattelette og prioritering av kjerneoppgavene.

– Jeg er glad for at FrP virkelig kutter i skattene og avgiftene. Vi gir dobbelt så mye i skatte- og avgiftskutt enn Høyre, som attpåtil vil øke tobakksavgifter, matmoms og innføre en egen avgift på plastposer. FrP er partiet for dem som vil beholde egne penger, sier FpU-formann Ove Vanebo.

Av godbiter i FrPs alternative statsbudsjett finner man bl.a. økning av frikortgrensen, at man skal kunne tjene 90 000 kroner uten å betale inntektsskatt, satsing på BSU – med høyere fradragssum, og kutt i avgifter på bil, alkohol og tobakk.

Vanebo mener imidlertid at det er rom for å kutte enda mer i offentlige utgifter, og peker bl.a. på sykelønnsordningen, subsidieordninger til næringslivet, avtalefestet pensjon som får flere ut av arbeidslivet og ytelser til voksne mennesker som klarer seg selv. – Men FrPs budsjett er en veldig god start!

– Det er også positivt at vi satser der det trenges. Politiet ville fått omtrent 500 millioner mer å rutte med dersom vi var i regjering. Veibyggingen hadde virkelig monnet med vår politikk, med 15 milliarder kroner ekstra. Det er nødvendig for å sikre norsk næringsliv og en trygg trafikk, påpeker FpUs formann.

Hele budsjettet kan du laste ned ved å trykke her.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.