Ja til prøvefri russetid

Kunnskapsdepartementet åpner for å endre opplæringsloven slik at russetiden blir eksamensfri. Sentralstyremedlem Petter Kvinge Tvedt jubler over forslaget. – Dette har elevene ønsket i årevis, endelig blir de hørt, sier han.

BT skriver at bakgrunnen for departementets forslag til lovendring er at det kommer jevnlig kritikk mot departementet fordi det legges opp til russefeiring og eksamensforberedelser på samme tidspunkt.

– Hele poenget med russetiden er å markere at man er ferdig med tre år på videregående, men det er blitt en merkelig tradisjon at man har eksamen etter feiringen, sier Kvinge Tvedt.

Departementet skisserer to modeller som er på høring:

Den første tar sikte på å fortsette med eksamen fra 23. mai, men avslutte undervisningen før eksamen. Den andre foreslår å ha all skriftlig eksamen før 17. mai, det vil si fra 25. april. Standpunktkarakterer settes innen 25. april, men likevel ligger det i forslaget å fortsette undervisningen helt frem til muntlig i juni.

Kvinge Tvedt støtter forslaget om å avholde eksamen før russetiden, slik man gjorde for 32 år siden. Grunnen til at avgangselevene i dag må kombinere feiring med eksamensforberedelser er at Arbeiderpartiet i 1979 vedtok å legge eksamen etter 17. mai fordi man trodde dette ville legge en demper på festingen hos russen.

– Konsekvensen av Aps politikk for 32 år siden er i stedet at det går utover karakterene. Politikerne gjorde en feil i 1979, nå kan de rette den opp, sier han.

Kvinge Tvedt håper imidlertid departementet ser det meningsløse i å forsette undervisningen etter at både standpunktkarakterer er satt og skriftlig eksamen avlagt slik forslaget legger opp til.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.