Alle er liberalister i desember

Første søndag i desember blir Norge alltid litt mindre sosialistisk. I dag er første dag hvor vanlige butikker får ha åpent på søndager.  FpU vil ha jul året rundt sier, sentralstyremedlem Atle Simonsen.

Ifølge Lov om helligdager og helligdagsfred skal ordinære butikker ha stengt på søndager. Når julestemningen kommer over oss og marsipangrisen gjør sitt inntog i butikkene kommer unntaket. Hviledagen er ikke lenger så hellig i desember og butikker kan ha åpent på alle søndager fra og med 4. desember.

-FpU er kjempeglade for at butikkene får ha åpent på søndager. Vi synes bare det er så snodig at det ikke kan være slik året rundt. Plutselig er det ikke lenger forkastelig for Stoltenberg og Arbeiderpartiet at ansatte blir tvunget til å jobbe på søndager, sier Simonsen lettere ironisk.

I dag er det kun følgende butikker som har ifølge loven kan holde åpent på søndager:

* Dagligvarebutikker og kiosker under 100 kvadratmeter
* Bensinstasjoner som ikke er større enn 150 kvadratmeter
* Campingplasser i campingsesong og typiske turiststeder etter vedtak fra fylkesmannen
* Serveringssted, auksjon og kunstgallerier
* Utstillinger og varemesser
* Utsalgssteder som i det vesentligste selger blomster, planter og hageartikler
* Butikker som selger husflids- og suvenirartikler
* Utsalgssteder i bygninger for inn- og utsjekking av passasjerer på lufthavner som har tillatelse til avgiftsfritt salg.
* Salg av varer i tilknytning til produksjonssteder og liknende som er tilrettelagt for turisme.

-Dette blir bare helt idiotisk og det finnes ingen prinsipielle argumenter for å opprettholde et slikt forbud. Hva er den prinsipielle forskjellen på en butikk på 90 kvm og en på 120 kvm? Er det faktumet at folk får bedre utvalg som får varsellampene på Youngstorget til å gå?

FpU synes det er artig at til og med Stoltenberg og regjeringen blir litt mer liberalistisk i juletiden og lar butikker bestemme sine egne åpningstider.

-Med ”halv skatt” i desemberpå toppen av dette er nok dett den eneste tiden av året hvor FpU ville vurdert en søknad om medlemskap fra Jens Stoltenberg, avslutter en lattermild Simonsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.