Bistandsmilliarder står ubrukt

Aftenposten melder at UD må kvitte seg med 8 milliarder kroner på 5 dager. Det stod igjen 12 milliarder kroner til bistand bare 10 dager før finansåret utløper 12. desember. Dette får 1.nestformann i FpU, Himanshu Gulati, til å reagere.

– Politiet i Norge får cirka 12 milliarder kroner i året. Regjeringen bevilger ikke mer penger til tross for enorme utfordringer hos politiet, men det stod fortsatt 12 milliarder bistandskroner igjen på UDs konto 10 dager før finansåret utløper. Dette sier noe om hvor feil pengene fordeles på det norske statsbudsjettet, sier Himanshu Gulati.

Gulati er sterkt kritisk til det store bistandsbudsjettet. Denne uken kunne vi også lese at biskop Zac Nyiringiye fra Uganda, som for tiden er på besøk i Norge, mener at bistand skaper tiggere.

– Forsvaret får i underkant av 30 milliarder kroner i driftsmidler fra regjeringen, og har de siste årene måtte føre en massiv kutt og nedbyggingspolitikk for å få endene til å møtes. Bistandsbudsjettet er på 24 milliarder kroner, og halvparten av disse er ikke engang fordelt når året nærmer seg slutt, påpeker Gulati.

FpU ønsker å kutte i bistandsbudsjettet og mener at å redusere tollbarrier er den beste form for bistand.

– Vi trenger å gi fattige land en «fair» sjanse for økt handel. Det er det som er «fair trade,» avslutter Gulati.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.