Legalisér surrogati

FpU vil rydde opp i regelverket om surrogatimødre og tillate dette.

I løpet av året har det dukket opp stadig flere tilfeller der enkeltpersoner eller par har fått utenlandske kvinner til å bære frem barn for dem. FpU mener det er på tide at man går vekk fra en rotete ordning der statsråd Audun Lysbakken må lage nye ad hoc-tiltak for å løse problemene, og over til et lovlig system.

– Ved å gjøre dette lovlig i Norge, får vi færre tilfeller der kvinner i den tredje verden risikerer å bli utnyttet. Da kan man regulere forholdene på en fornuftig måte og samtidig gjøre det lettere å få barn for par som ønsker det, uttaler FpU-formann Ove Vanebo.

Vanebo mener det er merkelig at man ikke tillater noe som er lov i flere europeiske land, stort sett uten store problemer. Undersøkelser viser at barn av surrogatmødre har det like bra som sammenlignbare barn i mer ordinære familier. FpU-formannen understreker også at et flertall av nordmenn ønsker å tillate surrogatbruk.

– En undersøkelse utarbeidet i regi av Helsedirektoratet viser at 54 prosent av befolkningen ønsker å tillate surrogatmoderskap i Norge. Det viser at det er på tide at politikerne følger etter og legaliserer det, avslutter FpU-formannen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.