Elendig avgiftsforslag fra Høyre!

Stortingsrepresentant Henning Warloe ønsker å tredoble tobakksavgiftene. FpU er sterkt imot forslaget.

I Vårt Lands utgave 4. januar, uttrykker Høyres stortingsrepresentant Henning Warloe at vi bør avskaffe tax-free-ordningen og tredoble tobakksavgiftene. Hans sluttbudskap i oppslaget er: «Gjør hva som helst» i kampen mot sigarettbruk. Fremskrittspartiets Ungdom mener derimot at det er uakseptabelt å gjøre hva som helst for å få folk til å slutte å røyke.

– Jeg blir irritert over at til og med Høyre-folk tror vi kan gjøre alt mulig for å stoppe røyking. FpU vil sette grenser for politikk. Politikerne skal ikke blande seg inn i hva folk gjør selv om det er dårlig for helsen, påpeker FpU-formann Ove Vanebo.

Fremskrittspartiets Ungdom vil gå motsatt vei enn Høyre – og kutte tobakksavgiftene, samt fjerne en rekke av reguleringene på salg av tobakk. FpU mener tax-free-ordningen bør avskaffes ved at man kutter ned avgiftene på alkohol og tobakk såpass lavt ned at vi ikke trenger dette systemet, og vil ha EU-grenser for hva folk kan ta med seg av alkohol og tobakk inn i landet.

– Dessverre er det bare Fremskrittspartiet som foreslår å gjøre noe med det håpløst høye avgiftssystemet. Både Høyre, Venstre og KrF foreslo høyere tobakksavgifter enn regjeringen i sine alternative statsbudsjetter. Det ville vært gledens dag om de fikk gjennomslag – for svenske butikker over grensen, avslutter FpUs formann.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.