Legalisér aktiv dødshjelp

Igjen har debatten om aktiv dødshjelp blitt aktuell. Et bredt sammensatt britisk utvalg har nå gått inn for å legalisere aktiv dødshjelp.

– Jeg synes det er bra at debatten om aktiv dødshjelp igjen blir aktuell. Det er en svært viktig sak for mange mennesker i en vanskelig situasjon, sier sentralstyrevara Karine Skaret.

På FrPs landsmøte i 2009 fikk FpU gjennomslag for sin resolusjon om å legalisere aktiv dødshjelp. FpU mener at retten til eget liv også innebærer retten til å ta eget liv. Skaret understreker at det selvfølgelig kun er under spesielle forutsetninger aktiv dødshjelp skal kunne utføres.

– Jeg mener at det britiske utvalget har kommet med en rekke gode forslag på hvordan bruk av aktiv dødshjelp bør reguleres. For eksempel foreslår de at to leger skal bekrefte pasientens diagnose, samt at pasienten skal være informert om all tilgjengelig sosial og medisinsk hjelp, uttaler Skaret.

Den pensjonerte overlegen Jarle Ofstad uttaler til Aftenposten.no at leger allerede praktiserer aktiv dødshjelp i dag, men at de kaller det for terminal sedering. Ofstad uttaler videre at svært få leger tør å snakke om aktiv dødshjelp fordi legeforeningen er sterkt imot det. Ofstad støtter FpU i denne viktige saken, og mener at man må lovfeste det man faktisk foretar seg og ikke stikke under stol hva man i dag praktiserer.

– Et av FpU sine slagord er at vi tør der andre tier. Derfor er det utrolig viktig at vi tar denne debatten selv om det noen ganger kan være vanskelig. Det at våre nære og kjære blir alvorlig syke er forferdelig trist, det har jeg selv opplevd. Men uansett om det er vanskelig så mener jeg at vi må respektere et menneskes rett til å bestemme over eget liv og derfor også tillate aktiv dødshjelp, avslutter Skaret.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.