Totalt urealistisk klimaforlik!

De andre ungdomspartiene har inngått et klimaforlik. – Meningsløs symbolpolitikk, uttaler FpUs formann.

Alle ungdomspartier, unntatt FpU, har i dag lansert et såkalt klimaforlik, hvor man tar til orde for kraftige kutt i klimagassutslipp og en rekke kostbare forslag for å gjennomføre det. FpU er sterkt kritisk til virkemidlene, og har derfor i denne omgang valgt å stå utenfor det felles forliket.

– Det er totalt urealistisk å kutte 40 prosent av Norges utslipp innen 2020. Vi har hatt 15 år siden Kyoto-avtalen ble vedtatt på å komme ned til rundt 1990-nivå, mens realitetene er at vi ligger 8 prosent over 1990-utslippene per dags dato. Det viser hvor vanskelig det er å kutte effektivt. Det er umulig å klare nesten en halvering på 8 år, påpeker FpU-formann Ove Vanebo.

FpU er også kritisk til en rekke av forslagene som innebærer mer beskatning, som skatt på parkeringsplasser folk får betalt av jobben, siden Norge allerede har et svært høyt skattetrykk. Noen av tiltakene er også rene symbolforslag som vanskelig kan gjennomføres fornuftig, for eksempel elektrifisering av norsk sokkel.

– Det er merkelig at de andre ungdomspartiene vil bygge ut høyhastighetsbane, som kan koste så mye som 500 milliarder kroner. Dette er 50 ganger mer enn de årlige overføringene til jernbanebygging. Vil ikke dette skape inflasjon og press i norsk økonomi? Det er mye mer fornuftig å satse på mer vanlig jernbaneutbygging fremfor hurtigtog som bare går mellom de store byene, uttaler FpUs formann.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.