Høringsrunde til nytt manifest

FpUs manifestkomite har sendt ut første utkast til nytt manifest på høring. Manifestforslaget finner du ved å trykke her.

Første høringsrunde avsluttes den 25.januar, og eventuelle innspill må derfor sendes inn til manifest@fpu.no senest den 25.januar.

Manifestkomiteen i arbeid.

For spørsmål om manifestkomiteens arbeid send en mail til manifestkomiteens leder, Himanshu Gulati, på gulati@fpu.no.


Tidsplan for manifestarbeidet

1.høringsrunde:               11 – 25.januar
2.høringsrude:                  1 – 15.februar
Endelig innstilling
fra manifestkomiteen:     senest 26.februar
Landsstyremøte:              10-11.mars

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.