Nei til skatt på boligsalg

SVs lederkandidat Heikki Holmås vil ha skatt på boligsalg for å hjelpe ungdom. – Dette er et elendig forslag som vil ha helt motsatt effekt, ungdom må se enda lenger etter bolig om SV får viljen sin sier sentralstyremedlem Atle Simonsen til FpU.no

Det var Politisk.no som melder om at SVs Heikki Holmås forslag. Han mener det er blitt for
dyrt å komme seg inn på boligmarkedet og foreslår 28 prosent skatt på boligsalg. Dette får
sentralstyremedlem Atle Simonsen som mener Holmås er helt på bærtur til å reagere.
Her ser vi at SVs kreativitet ikke strekker seg lenger enn til skattekontoret. Holmås har
fullstendig misforstått problemet og grunnen til at unge sliter på boligmarkedet. Det bygges for få boliger og det er for få boliger til salg. En skatt på salg vil gjøre det langt mindre attraktivt å selge boliger og vil ta bort utrolig mange boliger fra markedet, da skyter prisene i taket.

Trykk på bildet for å besøke de borgerlige ungdomspartienes boligkampanje.

Gir SV delvis rett
Holmås foreslår at inntektene fra «boligsalgsskatten» skal brukes til å fjerne dokumentavgiften som er en skatt på 2,5 % av kjøpsverdien som kjøper i dag må betale til staten. Holmås har rett i at vi bør fjerne «flytteskatten» og at den rammer nyetablerere spesielt, men da burde han heller stemme for forslagene fra FrP om å fjerne denne. Inndekningen bør tas ved å redusere statens skyhøye utgifter, ikke med en ny skatt som vil ødelegge hele boligmarkedet.

FpUs medisin
Simonsen mener at både Holmås og SVs engasjement for ungdoms boligvansker er lite troverdig. FrP har både alene og sammen med resten av opposisjonen foreslått tiltak som virkelig kan gi en effekt. I tillegg til å fjerne dokumentavgiften vil både dobling av BSU, lavere skatter for ungdom og forenkling av boligbygging hjelpe ungdom inn på boligmarkedet. Nye måter for SV og ta mer av folks penger vil gjøre det motsatte, avslutter han.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.