Politisk meningsløst

Den rødgrønne regjeringens endeløse kamp mot det de ikke liker har nå resultert i et forslag om å forby tipakninger med sigaretter. Dette får sentralstyrevara Erik Tørrissen til å reagere.

Forslaget som nå er sendt ut på høring innebærer to endringer i tobakksskadeloven, en bevillingsordning for tobakkssalg og et forbud mot tipakninger. – Min visjon for den oppvoksende generasjon nå er at de skal vokse opp i røykfrie miljøer, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til NTB.

I Norge er det innført røykelov som forbyr røyking på serveringssteder. Tobakk må tildekkes i butikker i frykt for at folk begynner å røyke impulsivt. Det siste er å forby tipakninger, i håp om at folk røyker mindre av den grunn. – Dette er krampeaktige tiltak, sier sentralstyrevara Erik Tørrissen.

Tobakk er et lovlig produkt i Norge, og personer over 18 år er myndige og voksne mennesker som bestemmer over seg selv og sin egen kropp. Slike forslag er meningsløse, og bidrar mer til å gjøre livet verre for folk flest, enn til det motsatte, fortsetter Tørrissen.

Frihet under ansvar
I debatten om en slik type reguleringer går det en skillelinje mellom de som mener at mennesker er i stand til å ta egne valg, og de som mener at lovgiver har et særskilt ansvar til å beskytte individer mot dårlige valg for en selv.

– Fremskrittspartiets Ungdom som et liberalistisk ungdomsparti kan aldri godta det sistnevnte. Vi tror på enkeltmenneskets evne til å ta egne valg, og til å ta vare på seg selv. For meg er ikke dette bare et praktisk forslag som jeg ikke tror vil fungere, men like mye et prinsipielt spørsmål jeg mener må belyses, sier Erik Tørrissen.

Forbud er ikke veien å gå
Norge har blant de strengeste alkohollovgivningene blant land vi kan sammenlikne oss med. Det er innført en streng tobakklovgivning og en forbudslinje for narkotika. – Norsk praksis idag er å forby eller avgiftsregulerere det en ikke liker. Jeg er overbevist over at det distanserte forholdet norsk ungdom har til alkohol, kombinert med det høye avgiftsnivået, er med å bidra til det man kan kalle en «norsk fyll», fortsetter Tørrissen.

Mens ungdommer i andre land nyter (i ordets riktige betydning) alkohol, kan en si at det i Norge er et mål å bli mest mulig beruset. – På samme måte har jeg ikke tro på å gjemme tobakk bak store dører, eller regulere størrelse på pakningen, vil redusere antall røykere, sier Tørrissen.

«Kjempelurt forslag å forby 10-pakninger med sigaretter for å få folk til å røyke mindre. Jeg tenkte ta til orde for å forby halvlitersglass, slik at folk kun kan drikke minst 0,8 liter. Da blir det nok mindre fyll» – FpU-formann Ove Vanebo

Regjeringen må respektere og akseptere at folk gjør ting Regjeringen ikke liker. Videre må Regjeringen satse på holdningsskapende arbeid blant ungdom, fremfor å gjøre livet verre for voksne folk, avslutter Tørrissen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.