Være med å arrangere årets FpU-happening?

Fremskrittspartiets Ungdom avholder sin årlige sommerleir 2.-5. august i Skottevik – like utenfor Kristiansand. Allerede er det 176 stykker som har bekreftet at de ønsker å delta på Facebook.

Sommerleirkomiteen søker i den forbindelse en stab til hjelp av den praktiske gjennomføringen. Dette vil blant annet være opprigging og nedrigging, organisering mellom foredragene og generelt vakthold.

Det vil bli lagt opp til fritid under sommerleiren, slik at man vil få mulighet til å kose seg og å være en menig deltaker på deler av sommerleiren.

Staben vil få dekket sommerleiravgiften, reise, kost og en godtgjørelse på 1000kr.

Interesse eller evt. spørsmål sendes til sekretariatet v/generalsekretær, Espen Teigen på e-post est@frp.no.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.