Begrav lyntog-planen!

Nye beregninger viser at høyhastighetstog i Norge vil koste 1000 milliarder. – Dette viser at vi hadde rett, sier FpUs formann.

Nylig gikk de andre ungdomspartiene sammen om å støtte et klimaforlik der høyhastighetsbane stod oppført som en del av miljøpakken. FpU stod som eneste parti utenfor, med god grunn. FpU mener lyntog blir både dyrt og lite miljøvennlig.

– Dette koster flesk. Beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser at strekningen Oslo-Trondheim kan koste så mye som 6000 kroner. Da må det mye subsidier til. Hvordan skal de klare å investere så mye penger uten å bryte den hellige handlingsregelen for oljepenger? spør FpU-formann Ove Vanebo.

Selv om lyntogene skulle klare å kutte i klimagassene, ville det være en enormt dyr måte å gjøre det på. Å kjøpe en CO2-kvote på ett tonn koster et par hundre kroner, mens kutt på ett tonn CO2 med lyntog vil komme på 40 000-50 000 kroner. Det er sløsing med penger som kunne vært brukt mer effektivt andre steder, som å rense kullkraft i Kina.

– I dag går under 10 milliarder kroner fra staten til Jernbaneverket. At man skal bruke 100 ganger mer på lyntog viser hvor idiotisk man prioriterer. FpU vil heller bruke mer penger på å investere i vanlige togskinner. Å snakke om lyntog er en hån for de mange titusener som i dag må vente på forsinkede tog, påpeker FpU-formann Vanebo.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.