Sats på oljå!

Aftenbladet melder i dag at unge er mer positive til satsing på olje og gass. – I tråd med FpU, sier FpUs formann.

For ikke lenge siden gikk de andre ungdomspartiene sammen om å ønske kutt på nesten en halvering av dagens CO2-utslipp. FpU mener dette ikke er fornuftig, siden det vil ta lenger tid og fordi Norges gass og olje trenges for å kutte klimautslipp på globalt nivå. Norsk olje og gass utvinnes nemlig renest i verden. Nå viser en ny undersøkelse at ungdom ser positivt på næringene som jobber med dette.

– Jeg er glad for at symbolpolitikken til de andre ungdomspartiene nå bli avvist av dagens unge. Det er ingen tvil om at vi burde verdsette petroleumsinntektene mer. De andre partiene burde prøve å lage et statsbudsjett uten oljeinntektene og se hvordan det hadde gått, sier FpU-formann Ove Vanebo.

Vanebo mener tvert imot at Norge bør åpne opp for enda mer oljeutvinning, bl.a. ved å bore i Lofoten- og Vesterålen-områdene.  – I dag trenger vi ikke mer subsidier til distriktene, men varige og lønnsomme arbeidsplasser. Det kan petroleumsinntektene sikre oss, uttaler FpUs formann.

Oppslaget om unges positive holdning til norsk olje- og gassutvinning kan du lese ved å trykke her.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.