Ikke hør på mora di, Jens

Rune Gerhardsen i Oslo Arbeiderparti er denne uken ute og etterlyser tiltak fra regjeringen for å få tannhelse inn under folketrygden.– Jeg måtte betale 480 kroner bare for å åpne munnen, sier Gerhardsen.

– FpU er krystallklare på dette, tannbehandling skal fortsatt være folks eget ansvar å finansiere, sier sentralstyremedlem Sivert Bjørnstad.

Den rød-grønne regjeringen lovte i sin første Soria Moria-erklæring at tannhelse skulle legges inn under folketrygden, med bakgrunn i at tenner er en del av kroppen på lik linje med annen behandling som allerede er lagt inn under folketrygden.

– Dette er et dårlig forslag, først og fremst fordi det kun skyver kostnadene over fra den enkelte, til samfunnet som enhet gjennom økt skatteinngang, sier Bjørnstad. Et annet viktig argument er at det er den enkeltes ansvar å passe på sine egne tenner med regelmessig renhold og vedlikehold, fortsetter Bjørnstad.

– Om man syns tannbehandling er dyrt i dag bør man ikke bli overrasket om det blir enda dyrere om det legges under folketrygden, avslutter sentralstyremedlemmet.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.