FpU på «mini-Davos»

"Mini-Davos" med Rune Bjerke og Jon Fredrik Baksaas.

DNB-sjef Rune Bjerke og Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas inviterte den 2.februar ungdomspartiene til et møte for å orientere om diskusjonene som fant sted på årets økonomiske forum i Davos.

De mektige konsernsjefene ønsket også å få noen betraktninger fra ungdomspartiene om veien videre og den store usikkerheten som preger verdensøkonomien.


Bjerke og Baksaas i samtale med ungdomspolitikerne.

1.Nestformann i FpU, Himanshu Gulati, deltok på vegne av FpU på arrangementet som ble kalt mini-Davos. Han karakteriserte møtet som en unik mulighet til å ta pulsen på det som skjer i verdensøkonomien fra to personer som daglig møter både næringsliv og finansinstitusjoner på tvers av landegrenser.

– FpU sitt budskap var at vi må se mulighetene den negative situasjonen i Europa bringer med seg. Eksempelvis har høy arbeidsledighet i Spania gitt norsk oljeindustri tilgang til sårt trengte ingeniører. Vi kan også bruke den store arbeidsledigheten på kontinentet til å sette i gang store og viktige infrastrukturprosjekter som kan bidra til å hjelpe den negative situasjonen i Europa samtidig som vi styrker vilkårene til norsk næringsliv og våre innbyggere, sier Gulati.

Se DnB sitt videoklipp fra arrangementet nedenfor:

httpvh://www.youtube.com/watch?v=uLaJXXhuQwc

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.