Skattelette fremfor lønnsvekst

Det meldes om norsk lønnsøkning på over 4 prosent. – Vi bør heller gi skattelette, sier FpUs formann.

NHO er bekymret for at norske lønninger vokser raskt. Beregninger fra Norges Bank viser en lønnsvekst på rundt 4,25 prosent. Dette er et drastisk tempo sammenlignet med europeiske konkurrentland, der man mange steder fryser eller kutter i lønningene. FpU vil gi skattelette slik at norske arbeidstakere ikke utkonkurreres av billig arbeidskraft.

– Vi vet at norske lønninger på sikt ikke kan vokse så raskt uten at eksportindustrien vil slite. Politikerne bør derfor ta ansvar, i samråd med NHO og fagforeningene, om et moderat lønnsoppgjør, og så kan vi kutte offentlige utgifter og skattetrykk for å kompenser for et lavere lønnsoppgjør, foreslår FpU-formann Ove Vanebo.

FpU vil redusere eller fjerne skatter og avgifter som engangsavgift på bil, NRK-lisens, årsavgift på bil, dokumentavgift, formuesskatt, alkohol- og tobakksavgifter, samt kutte i toll på import av mat og andre varer. Dette kan gjøres istedenfor å skru opp norske lønninger enda ytterligere, og vil sannsynligvis være positivt for å sikre lav inflasjon også.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.