Gi studentene uføreforsikring

Denne uken har debatten rundt unge uføre blitt veldig aktuell. Dersom man blir ufør som student kan man ende opp som minstepensjonist hele livet.

Onsdag gikk Birgit Skarstein ut i Dagens Næringsliv og uttalte at unge uføre er rettsløse. Birgit ble selv lam fra livet og ned etter en feilsatt epiduralbedøvelse. NAV foreslo at hun søkte om langvarig uføretrygd. Skarstein skal ha svart at det ikke er noe i veien med hodet hennes og at hun ikke ønsket å være ufør.

– Jeg synes det er helt forkastelig at man ikke ser på unge mennesker som en ressurs. Det er helt klart at man skal ha mulighet til å delta i arbeidslivet og være en ressurs for samfunnet selv om man kan ha noe større utfordringer enn andre. Uførhet skal aldri være den første utveien, uttaler sentralstyrevara Karine Skaret.

Dersom man blir ufør som ung i dag har man svært få rettigheter. Er man student har man som regel en minimal inntekt og ingen opptjening av pensjon i folketrygden. Dermed risikerer man å ende opp som minstepensjonist hele livet.

– Man må få på plass et bedre vern for studenter enn det man har i dag. Jeg er glad for at FrP i sitt alternative statsbudsjett foreslo at staten skal tegne en uføreforsikring for alle studenter. At ingen av de andre partiene ønsket dette kan jeg bare ikke skjønne, uttaler Skaret frustrert.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.