Ørlandet – best for Forsvaret, Norge og NATO

Under helgens landsstyremøte i FpU vedtok landsstyret enstemmig å gå inn for Ørlandet Hovedflystasjon som landets fremtidige kampflybase med Evenes som fremskutt base.

Resolusjonsforslaget som var fremmet av seks fylkeslag gikk gjennom nærmest uten debatt. I resolusjonen heter det blant annet: «Ørland er beregnet å være det mest kostnadseffektive alternativet, og dekker hele landet. Ørland har stort tilgjengelig luftrom, marginal konkurrerende sivil trafikk og umiddelbar nærhet til skytefelt gjør at man raskt når realistiske trenings- og øvingssituasjoner.

Ørland er lokasjon for NATOs AWACS overvåkingsfly, og NATO har investert betydelige midler på Ørland hovedflystasjon.»

– Dette vedtaket viser i klartekst at FpU setter forsvarspolitiske hensyn fremfor distriktsmessige hensyn. Jeg er svært glad for at vi tok standpunkt til dette nå, og nå må jobben legges inn for å få FrPs stortingsgruppe til å mene det samme, sier forfatter av resolusjonen og sentralstyremedlem, Sivert Bjørnstad.

– Vi må ha slutt på at det til en hver tid oppstår en lokaliseringsdebatt basert på distriktspolitiske hensyn. De forsvarspolitiske og strategiske hensyn må komme i første rekke, og derfor er jeg i likhet med Bjørnstad glad for at FpU gikk inn for Ørlandet Hovedflystasjon som landets fremtidige kampflybase med Evenes som en «Quick Reaction Alert-base», sier nestformann i Troms, Kristian Eilertsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.