Vil legalisere cannabis

FpUs landsmøte gikk inn for legalisering av cannabis og andre lettere stoffer som i dag defineres som narkotika.

Landsmøtet vedtok følgende formulering i manifestet:

«Mange tiårs kamp mot narkotika har ikke gitt resultater. FpU ser behovet for en mer moderne narkotikapolitikk, og vi ser nødvendigheten av å lære av land som har prøvd alternative løsninger. Norge bør gå vekk fra sin restriktive narkotikapolitikk til å føre en narkotikapolitikk som tar hensyn til de narkomane og deres helseforhold. FpU
mener misbruk av narkotika bør behandles som et sosialt problem og brukerne bør
derfor ikke straffes, men tilbys behandling. Politiets arbeid må rettes mot smuglere og
bakmenn som driver organisert kriminalitet.

Videre mener FpU det prinsipielt ikke er statens oppgave å straffe folk som gjør
dårlige valg som kun rammer egen helse. FpU ønsker derfor å legalisere
cannabis og andre lettere stoffer som anses for å være mindre
avhengighetsskapende og har relativt få skadevirkninger.»

-Det er meningsløst å sette et stoff som fører til mindre skader enn både alkohol og tobakk i samme bås som noen av verdens farligste stoffer. Det blir feil å kriminalisere folk som av eget fritt valg tar seg en joint,  sier sentralstyremedlem Tristan Dupré.

Vedtaket på landsmøtet kommer av følge det landsmøtet definerte som mange tiårskamp mot narkotika som ikke har gitt resultater.

-Et edruelig syn på hva myndighetene definerer som narkotika tror jeg vil bidra til at flere vegrer seg fra å prøve de virkelig farlige stoffene. I tillegg vil de som ønsker å bruke cannabis slippe å ta steget inn i et farlig miljø der man lokkes til å prøve stadig farligere stoffer, avslutter Dupré.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.