Få lappen som 17-åring

Trygg trafikk foreslår i dag å la 17-åringer kjøre bil alene. Et forslag FpU lenge har støttet og fikk gjennomslag for i FrPs program i 2009. Sentralstyremedlem Tristan Dupré jubler over støtten fra Trygg Trafikk.

– Mens regjeringen vil bruke pisk og doble antall prikker for unge bilister vil FpU bruke gulrot og gi 17-åringer gradert førerkort, som gir de mulighet til å kjøre bil alene, sier Dupré. I følge Transportøkonomisk institutt vil gradert førerkort minske antall dødsulykker.

FpU vil samtidig ha restriksjoner på graderte førerkort, slik at det f. eks ikke gis mulighet til å kjøre om natten i helgene, og det skal stilles strenge krav til opplæring – Med vår politikk skal 18-åringer som får lappen være så flink at det blir trygt å råne! sier Dupré.

Gradert førerkort er en løsning som lenge har fungert godt i land som Tyskland og USA. – Målet er å skape bedre bilister og tryggere veier, ved å la ungdom prøve seg øker tekniske ferdigheter og forståelsen av samspillet i trafikken, avslutter Dupré som er overbevist om at erfaring er beste lærdom.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.