Vil ha debatt om 1. mai

Arbeidernes dag, 1. mai, er nok en gang passert – dagen hvor venstresiden løfter sine «demokratisk» vedtatte faner, og sprer sitt demokratisk vedtatte budskap. – Vi trenger en debatt om denne dagen, sier 1. nestformann i FpU, Erik Tørrissen.

1. mai er en fridag i Norge og i store deler av verden, og er den internasjonale arbeidernes dag. Dagen skal markere arbeidernes rettigheter – noe som har vært en viktig kamp gjennom historien. Helligdagen markeres over hele Norge ved at LO, Arbeiderpartiet og SV går i tog og holder appeller om arbeiderpolitikk. Men har de monopol på denne politikken? Spør Tørrissen.

– Fremskrittspartiet har en utmerket arbeiderpolitikk. Liberalisering av arbeidsmiljøloven, som gir mer frihet til arbeiderne, er god arbeiderpolitikk. Å påpeke at kvotering er diskriminering, er viktig for arbeidernes rettigheter. Å senke skatte- og avgiftsnivået gagner nettopp arbeiderne. Å fjerne arbeidsgiveravgiften skaper nettopp flere arbeidsplasser, sier Tørrissen.

LO og Arbeiderpartiet bestemmer

Til tross for at andre politiske røster vil markere 1. mai, slipper få til. Det er LO og Arbeiderpartiet som bestemmer hvem som får gå i tog, hvem som får holde appeller og hvilke paroler som skal gå i 1. mai-toget. Toget som skal markere arbeidernes rettigheter. Ikke sjeldent ser man paroler som «la asylbarna bli», «nei til atomvåpen», «fritt Palestina» og «boikott Israel». – Hva har dette med arbeidernes rettigheter å gjøre? fortsetter nestformannen.

– 1. mai har nettopp blitt en dag for venstresiden i norsk politikk. En dag som feires av Arbeiderpartiet, hvor de får tale sin sak, og hvor ingen får tale de imot. Det er greit med åpenhet og demokrati, så lenge man er fagorganisert eller sosialist, sier Tørrissen.

FpU tok opp kampen

I flere byer i landet tok FpU-ere til gatene for å vise at også høyresiden kjemper for arbeidernes rettigheter. Men dette møtte motstand.

I Stavanger ble FpUere frastjålet flagg og paroler, og regelrett banket opp.

I Rana kastet LO-leder Inge Myrvoll FpU ut av 1. mai-toget. Til NRK Nordland sier han følgende:

– Det kom noen fra FpU som hadde med seg politiske plakater. Jeg gikk bort til de og jeg sa at de ikke var invitert til å være med i toget. Dette er et arrangement som LO har arrangert med fagforeninger og partier som støtter våre meninger.

Videre svarte han følgende på spørsmålet om ikke et 1.mai-tog bør være åpent for alle?

– Nei, det bør ikke det. Man har noen målsetninger med et slikt arrangement, og det har en profil. Da inviterer vi de som er enig i våre meninger, men FpU var jo med for å kritisere fagbevegelsen, sier Myrvoll til NRK

Alvorlig

Erik Tørrissen reagerer med vantro over de erfaringene man har høstet etter årets 1. mai. – Dette viser nok en gang at 1. mai er Arbeiderpartiets dag, ikke arbeidernes. Det er en offentlig fridag som blir sensurert, og der Arbeiderpartiet og LO har et fritt talerør til landets innbyggere, avslutter Tørrissen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.