På tide å forlate den oljemarinerte hengekøyen

Aldri før har så mange vært uføre som nå. Det får Sentralstyremedlem Julia Brännström til å reagere.  – Det er på tide å gjøre noe med trygdeordningene i Norge.

750 000 mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet, og økte antall personer på uføretrygd har økt med 2,9 prosent på ett år. – Jeg tror ikke at Norge har verdens sykeste befolkning, men Norge har verdens mest sjenerøse trygde –og sykesystem, for enkelte har det blitt mer attraktivt å gå på trygd enn å være i jobb. Det er på tide å forlate fra den oljemarinerte hengekøyen! sier Brännström

SV ønsker ikke å snakke om hvordan vi skal få til et trygdesystem som sikrer at ingen som kan jobbe, men ikke vil, får trygd. – De setter bind for øynene og drømmer seg bort i et eventyrland. Det er ingen hemmelighet at mange utnytter disse velferdsordningene, fortsetter Brännström.

Norge bruker syv milliarder kroner i 2012 på tiltaksplasser, men verken NAV eller Arbeidsdepartementet vet om det fungerer. De fører ikke statistikk. Brännström stiller spørsmål ved at de rød-grønne argumenterer for å bruke så mye penger på tiltak som viser seg og ikke fungere, når antall utenfor arbeidslivet bare øker. FpU mener vi straks må sette krav til resultater hos bedriftene NAV benytter, og hvor mange de får i varig, lønnet arbeid. Jo lengre en er ute av arbeidslivet, desto mindre er sjansen rent statistisk for å komme tilbake i jobb. Det må stilles krav og være en hovedregel at det skal lønne seg å være i jobb.

I tillegg har Norge et system som gjør at folk som vil jobbe, ikke får muligheten til det. Arbeiderpartiet går stadig på valg for arbeid til alle, men dette gjelder åpenbart ikke for mennesker med spesielle utfordringer. De rødgrønnes kamp mot deltidsstillinger har gjort at mennesker som ikke kan jobbe fulltid, blir stilt helt utenfor arbeidslivet.

– Mennesker er, i motsetning til oljen, en fornybar ressurs. Det er på tide at vi som samfunn begynner å oppføre oss etter det. Vi må bli flinkere til å se på folks restarbeidsevne. Ved at uføretrygdede som kan jobbe litt tar en deltidsstilling, kan Norge redusere trygdebudsjettets utgifter og få inn flere skattekroner. Det vil synes på bunnlinjen og bidra til en mer meningsfull hverdag for mange. Det er ikke urimelig at delvis uføre skal jobbe noe ved siden av, avslutter Brännström.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.