Nå starter pengetørken

15. mai er siste utbetaling fra Lånekassen for dette skoleåret. Neste utbetaling er ikke før i august, dette får 1. nestformann i FpU, Erik Tørrissen, til å reagere.

I valgkampen til Stortingsvalget i 2009 gikk samtlige partier til valg på 11 måneders studiestøtte, men det ble med valgkampen. – Når de rødgrønne vant valget i 2009 og skulle lage en regjeringsplattform, ble ikke 11 måneders studiestøtte nevnt med et ord. Dette er et hån mot studentene, sier Erik Tørrissen.

Vil bevare heltidsstudenten

Mens boligprisene i storbyene stiger, står stipendet en student får fra Lånekassen fast. Prisen på en studentbolig i Oslo er mellom 4-6000 kroner, mens det månedlige stipendet ligger på 6800 kroner 10 måneder i året. – Vi må ha en støtteordning som gjør at vi beholder heltidsstudenten. Vi mangler blant annet ingeniører i Norge, dette er tunge studier, og jeg er redd mange faller fra disse og andre studier på grunn av for dårlige vilkår, fortsetter Tørrissen.

FrP har fremmet en rekke forslag som vil gagne studentene, blant annet vil vi:

– Øke andel av støtten som er stipend

– Gi ekstra stipend til studenter som gjennomfører studiet med bestått eksamen på

normert eller kortere tid

– Øke totalsummen for stipend og lån slik at de som ønsker det har anledning til å

studere på heltid

– Øke frikortgrensen til 50 000 kr

– Øke grensene for hvor mye du kan tjene før det går utover stipendet

– Senke er rekke særavgifter på blant annet alkohol, tobakk og bil

– Fjerne NRK-lisensen

11 måneders studiestøtte ikke det viktigste

Mens samtlige partier tar til ordet for studiestøtte i 11 måneder ønsker Tørrissen samlet et større stipend. – For meg er det ikke viktig hvor mye man får i måneden, men hvor mye man får utbetalt totalt. Derfor vil ikke jeg konkludere med at 11 måneders studiestøtte er det riktige. Det viktigste for meg er at studentene får tilstrekkelig støtte til å klare seg, sier Tørrissen.

– Slik situasjonen er idag må studentene sette til side penger hver eneste måned for å dekke husleien i juni og juli. Svært mange har eksamen helt til midten av juni, da sier det seg selv at argumentet om sommerjobb fører fram, fortsetter Tørrissen.

Regjeringens merkelige pengebruk

I motsetning til de fleste andre land tilbyr Norge gratis utdanning, med stipend, til utenlandske studenter i Norge.

– Svært mange av de utenlandske studentene som kommer til Norge, kommer hit kun fordi det er gratis utdanning, og drar tilbake til sine hjemland etter endt utdanning. Regjeringen bør heller bruke disse pengene på norske studenter, avslutter Tørrissen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.